Edite și inedite – lucrări publicate

Lucrările publicațe la Editura „Artes”  a Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași

 • Concerto per archi (2009)
 • Baga «Nebănuitele trepte» (Sibiu, 2007) „Artes”, (2009)
 • Estratto pentru flaut solo (2009)
 • Suita a II-a de Crăciun pentru soprană, tenor, cor mixt, pian și percuție (2009)
 • Suita a II-a de Crăciun pentru soprană, tenor, cor mixt și orchestră (2009)
 • Umbre și geneze – Concert pentru flaut și orchestră de coarde (2009)
 • Întoarceri la Blaga – șapte poeme pentru soprană și orchestră (2014)
 • Quartetto II per due violini, viola e violoncelli (2010)
 • Ștefan cel Mare, poem-cantată pentru soprană, tenor, cor de copii, cor mixt și orchestră – versuri de Ion Chiriac (2013
 • Poemele luminii, versuri de Lucian Blaga – pentru soprană și orchestră: Dorul, Vei plînge mult ori vei zâmbi ? Liniște, Din părul tău, Eu nu stivesc corola de lumini a lumii (2013)
 • Concertino pentru flaut, oboi și fagot (motto-uri: Eu nu stivesc corola de lumini a lumii și Fântânile (2014)
 • Fără cuvinte pentru oboi solo (2014)
 • Ballata pentru fagot solo (2014)
 •  Lamento pentru violină solo (2014)
 • Ipostaze pentru clarinet și pian, Invocații pentru clarinet solo (2014)
 • Întoarceri la Blaga – șapte poeme pentru soprană și pian (Autoportret, Dar munții unde-s, Lumina de ieri, Ioan se sfâșie în pustie, Visătorul, Cântecul obârșiei și Vreau să joc ! – (2014)
 • Întoarceri la Blaga – șapte poeme pentru soprană și orchestră (2014)
 • Întoarceri la Blaga – șapte poeme pentru soprană, flaut, oboi, fagot și pian (2014)
 • Trei poeme din Întoarceri la Blaga Cântecul obârșiei, Visătorul și Vreau să joc ! pentru soprană, clarinet, fagot și pian (2014)
 • Ecouri din transposibil (versuri de George Popa) pentru flaut, soprană și pian (2017)

Lucrări publicate la Editura Muzicală a UCMR

 • Glasurile Putnei – Poem pentru orchestră de corde și cor bărbătesc (1982)
 • Ipostaze – Variațiuni pentru clarinet și pian (1984)
 • Sonata pentru vioară și pian (1986)
 • De din vale de Rovine, versuri de Mihai Eminescu – cor mixt (1985)
 • Rezonanțe II – Omagiu lui Ciprian Porumbescu, verusuri de Vasile Filip – pentru cor miixt și orchestră (1996)
 • Suita Colindele grâului, versuri de Aurel Brumă – pentru cor de copii și grup instrumental (1996)
 • Roman Vlad – modernitate și tradiție (muzicologie, 2001)
 • Întoarceri le Blaga – șapte poeme pentru soprană și orchestră: Autoportret, Dar munții unde-s ? Lumina de ieri, Ioan se sfâșie în pustie, Visătorul, Cântecul obârșie, și Vreau să joc ! (2017)
 • Dorelegia – Trio pentru flaut, oboi si fagot (2023)
 • Făurăria lui Brâncuși. Sonuri răsfrânte – pentru violină și pian (2023)
 • Qurtetul 3per due violini, viola e violoncello, In amintirea violonistului Adrian Berescu (2023)
 • Patru madrigale dramatice pentru soliști/cor mixt și orchestră, versuri de Lucian Blaga și Mihai Eminescu (2023)
 • Simfonia a II-a din Ciclul Umbre și genezeLa centenarul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (2023)
 • Simfonia a III-a Ofrandă lui Brâncuși pentru recitator, soliști (S. T.) cor mixt și orchestră (2019)

Publicații la Editura Doxologia  („Trinitas”)

 • Strop de ler, vol. I și II, „Trinitas”, 2000
 • Muzică sacră: Triptic psaltic pentru soprană și orchestră de coarde, Concerti grossi 1 și nr. 2 (după G. Musicescu), Suita La Nașterea Domnului pentru soprană, tenor, cor de copii și orchestră , „Trinitas” (2004)
 • Învățătură și credință – 145 de ani de învățământ artistic modern la Iași – ediție îngrijită de Viorel Munteanu („Trinitas”, 2005)
 • Vreau să joc ! lied pe versuri de Lucian Blaga (soprană și pian), dedicat sciitorului Grigore Ilisei, Divanul cu prieteni, Ed. Doxologia, 2013
 • Glasurile Putnei în două viziuni („ Doxologia” 2014)
 • Triptic psaltic în două versiuni ((„ Doxologia” 2014)
 • Oratoriul Chemări spre mântuire (Pelerini la Sfânta Parascheva), partitura, („ Doxologia” 2019)
 • DVD, Oratoriul Chemări spre mântuire (Pelerini la Sfânta Parascheva), „ Doxologia” 2019

Partituri publicate la alte edituri

 • Simfonia I «Glossă» pentru tenor, cor mixt și orchestră, versuri de Mihai Eminescu, Editura „Domino®”, București, 2004
 • Memoria razei, versuri de George Popa, lied pentru soprană și pian – Magistrului George Popa, Volum omagial, Editura „Panfilius”, Iași, 2013
 • Invocații pentru clarinet solo, La cle de lîhorizon (cheia orizontului) Musiques pour Tristan Tzara, Editura „Priftis”, 2006

Muzicologie: cărți publicate

 • 1994 Introducere în opera lui Roman VladEdiție coordonată și îngrijită de Viorel Munteanu, Fundația „Sfânta Apollonia”, Iași, 1994;
 • 1998 Roman Vlad: Recitind «Sărbătoarea primăverii» de Igor Stravinki (traducere din limba italiană în colaborare cu Metodiu Ciubara) – ediție îngrijită și adăugită de Viorel Munteanu (studiu, note și comentarii, cronologia creației și Mic album I. Stravinski), Editura „Național”, București, 1998;
 • 1998 Roman Vlad: Istoria dodecafoniei (traducere din limba italiană în colaborare cu Irina Sofia Passa), prefața autorului, ediție îngrijită și adăugită de Viorel Munteanu (studiu, note și comentarii), Editura „Național”, București, 1998;
 • 2001 Viorel Munteanu: Roman Vlad – modernitate și tradiție, Editura Muzicală, București, 2001;
 • 2005 Învățătură și credință 145 de ani de învățământ artistic modern la Iași: I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei – Un român pentru universalitate: George Enescu (1881-1955); Prof. univ. dr Viorel Munteanu – Cuvânt de întâmpinare; ediție bilingvă în colaborare cu Prof. univ. dr. Mihail Cosmei, Prof. univ. dr Constantin Paiu, Lector univ. dr. Valentin Sava, Prof. univ dr. Dimitrie Gavrilean și Pr. Conf. Univ. dr. Florin Bucescu; Anexă – CD -ul cu Pagini religioase din creația compozitorilor ieșeni: G. Musicescu, V. Munteanu, Pr. Fl. Bucescu și V. Spătărelu; Editura „Trinitas”, Iași, 2005;
 • 2009 Intelectuali români la Roma: Roman Vlad (ediție bilingvă îngrijită și prefațată de Viorel Munteanu, traducere de Irina Sofia Passa și Roxana Sînescu), Editura „Artes”, Iași, 2009;
 • 2010 Director al grantului de cercetare științifică și creație artistică – Catalogul manuscriselor de muzică sacră, secolele XI-XX, finanțat de CNCSIS pe anul 2007 și realizat de Universitatea de Arte „George Enescu” Iași, în colaborare cu Patriarhia Română, Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Bibliotecile mănăstirești din Moldova; Președinte de onoare al grantului – Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române; Bizantinologi, profesori și cercetători: Viorel Munteanu, Constantin Catrina, Pr. Nicolae Dascălu și Florin Bucescu, Vasile Vasile, Alexandrel Barnea, Zamfira Dănilă, Adrian Sîrbu, masteranzi și doctoranzi au studiat 155 de manuscrise muzicale românești, grecești și slavone, prezentate în două volume (însumând peste 1000 de pagini) și două CD-uri cu Valorificări ale cântării bizantine și psaltice în creația și interpretarea românească, Editura „Artes”, Iaşi, 2010;
 • 2014 Roman Vlad, A trăi muzica – O povestire autobiografică, Ediție prefațată, îngrijită și adăugită de Viorel Munteanu (Addenda – Cu și despre Roman Vlad în România); Traducere – dr. Cristian Dumea; Consultant literar Iosif Cadar, Editura „Artes”, Iași, 2014.

Ediţii critice (publicate)

 • 2009 Restitutio Roman Vlad – Cantata pentru cor mixt și orchestră (versuri de Lucian Blaga) – partitura, Studiu introductiv de Viorel Munteanu, Editura „Artes”, Iași. 2009;
 • 2009 Restitutio Roman Vlad – Sinfonietta pentru orchestră – partitura, Studiu introductiv de Viorel Munteanu, Editura „Artes”, Iași 2009;
 • 2009 Restitutio Roman Vlad – Chaconne. Bocet pentru pian – partitura, Studiu introductiv de Viorel Munteanu, Editura „Artes”, Iași 2009;
 • 2009 Restitutio Roman Vlad – Lieduri pe versuri de Lucian Blaga – partitura, Studiu introductiv de Viorel Munteanu, Editura „Artes”, Iași 2009;
 • 2010 Antologia corală Lăudăm pre Domnul – Festivalul de Muzică Religioasă „Buna Vestire” – Fundu Moldovei (Suceava), în colaborare cu Viorel Bârleanu și Florin Bucescu, Editura „Artes”, Iași, 2010.
 • 2010 150 de ani de învățământ universitar și artistic modern la Iași. InterArt Internațional la Iași (pe parcursul anului 2010), coordonator – prof. univ. dr Viorel Muntenu, Rectorul Universității de Arte „George Enescu” Iași; Pliant bilingv, Editura „Artes”, Iași, 2010; republicat în volumul Portrete în timp Viorel Munteanu, Ediție îngrijită de prof. dr Loredana- Elena Filipescu, prof. dr. Gabriela Rusu și prof. Maria Georgeta Popescu; Coordonator – conf. univ. dr. Diana-Beatrice Andron, Editura „Performantica”, Iași, 2019.