UAGE 150 Scrisoare deschisă absolvenților (2010)

Celebrarea celor 150 de ani de învățământ artistic ieșean constituie un eveniment remarcabil care ne oferă oportunitatea unei duble priviri, în diacronie și în sincronie, asupra propriei istorii. Așezarea valorilor pe triplul ax ieri-astăzi-mâine, bilantul activitatilor de formare și promovare a actului artistic, credința că arta reprezintă un intermediar între creator și societate, o călătorie spre sine și spre celălalt, toate acestea au condus la ideea constituirii unei Asociații a Absolventilor UAGE.

Asociația va avea ca principiu fondator convingerea că prestigiul profesional este dat și de prestigiul Universității absolvite care, la rândul său, câștigă notorietate grație succesului traiectoriei artistice a fiecărui absolvent în parte. Credem, de asemenea, că arta este o alternativă emancipatoare în raport cu realitatea cotidiană, că ea deține o virtute tămăduitoare ce încarcă mințile și încordează conștiințele.

Iată de ce o întâlnire a minților și conștiințelor creatoare poate deveni un dialog benefic între absolvenții unei universități, între aceștia și institutia în care s-au format ori cu actualii săi studenți, cărora li s-ar fixa un reper suplimentar în dezvoltarea competențelor profesionale, în dobândirea unei viziuni mai flexibile, complexe asupra lumii și societății contemporane.

Asociația noastră va avea drept obiective promovarea valorilor însușite pe băncile facultății, dezvoltarea personală prin educație continuă, sprijinirea imbunătățirii învațământului artistic ieșean, stimularea competitivității și a creativității prin atragerea de resurse și parteneriate, păstrarea apartenenței absolvenților noștri la comunitatea academică, susținerea inovației și excelenței, perpetuarea relațiilor de colaborare, colegialitate și prietenie stabilite în timpul anilor de studiu.

Totodată, avem în vedere facilitarea schimbului de idei între absolvenții mai multor generații, între aceștia și viitorii absolvenți sau membrii corpului profesoral, prin dezvoltarea de proiecte comune, prin colaborarea cu alte organizații și instituții de învatamant artistic superior, prin consolidarea relatiilor cu mediile universitare și de cercetare din țară și străinătate, dar și prin organizarea periodică a unor manifestări culturale – expoziții, concerte, spectacole -, a unor întâlniri ale absolvenților, a unor colocvii, simpozioane, congrese.

Toate acestea vor oferi membrilor comunității noastre posibilitatea de a se exprima liber, de a fi la curent cu experiențele celorlalți, de a dezbate probleme specifice domeniilor lor de activitate, de a-i antrena și sprijini pe cei mai tineri în acțiuni curriculare și complementare, de a contribui astfel la promovarea potențialului creator profesionist, a valorilor artei și culturii românești.

Fiți parte a proiectului nostru! Sprijiniți-l și veti fi sprijiniți!

Rector,
Prof. univ. dr. Viorel Munteanu

La un veac și jumătate, pp. 162-204, Pliantul Aniversării a 150 de ani de învățământ universitar și artistic la Iași