Despre compozitorul, profesorul și muzicologul Viorel Munteanu

Colocviul Național de Muzicologie (Iași, 2019):
1. Gânduri pentru prof. univ. dr Viorel Munteanu – personalități ale vieții muzicale, profesori, foști studenți și doctoranzi;
2. Portrete în timp;
3. UNAGE La un veac și jumătate (pliant pdf);
4. Teze de doctorat, sub conducerea științifică a prof. univ. dr. Viorel Munteanu (document pdf).

O regiune, un oraş, chiar şi o mică localitate precum sunt Reusenii Sucevei sunt cunoscute în lume nu doar prin aşezarea pitorească sau prin prezenţa unor monumente istorice și arhitecturale, dar mai cu seamă grație acelor oameni de numele cărora sunt legate aceste aşezări. Fără îndoială, numele lui Viorel Munteanu face cinste şi localității sale de baştină, dar şi celorlalte cetăți ale Moldovei prin care a poposit maestrul fie ca învăţăcel (la Suceava), fie ca student, redactor muzical, profesor, decan şi rector (la Iaşi). Drept mărturie pot servi Titlul de Cetăţean de Onoare al Comunei Udeşti, jud. Suceava (2003) şi Diploma de Excelență a Primăriei laşi (2004).

Victoria Melnic,  descarcă PDF

Activitatea de organizare şi conducere: A fost şef al secţiei muzicale la Studioul din Iași al Radioteleviziunii Române (1982-1985, 1990-1991); şef al catedrei de Compoziţie – Dirijat (1993-1995), decan al Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie, Dirijat, Pedagogie muzicală şi Teatru de la Universitatea de Arte „George Enescu”, Iași (1995-1996, 2000-2004); rector al Universităţii de Arte „George Enescu” din Iași (2004-2008, şi 2008-2012); director al Editurii „Artes” a Universităţii de Arte din Iași (1998-2004), membru în Colegiul de redacţie al Studioului de Radio Iaşi (din 1991), al Revistei „Consemnări culturale” editată de Filiala Iași a Academiei Române (din 2003) şi al Revistei „Artă și educație artistică” editată la Bălţi – R. Moldova. Este conducător de doctorat, domeniul Muzică (din 2001) şi referent de specialitate în comisii de acordare a titlului de doctor în muzică (Iaşi, Bucureşti, Cluj-Napoca, Suceava, Chişinău – Republica Moldova și Roma – Italia). Este coordonator al Filialei din Iaşi a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (din 2005) şi membru în Consiliul de conducere al UCMR (din 1990). A coordonat şi susţinut: comemorarea Voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt la Viena (organizatori: Institutul Cultural Român şi Biserica Ortodoxă Română din Viena, în colaborare cu Ambasada României în Austria, decembrie 2004); comemorarea a 50 de ani de la trecerea lui George Enescu în eternitate, Iași, 2005; sărbătorirea a 145 de ani de învăţământ artistic modern la Iași, 2005; aniversarea Universităţii de Arte „George Enescu” la Viena, în colaborare cu Institutul Cultural Român şi dezvelirea plăcii comemorative George Enescu la Universitatea de Muzică şi Artă Dramatică din Viena, cu sprijinul Ministerului de Externe şi al Ambasadei României în Austria, 2005; comemorarea lui Constantin Brâncuşi, la 50 de ani de la trecerea în eternitate, Universitatea de Arte Iași, în colaborare cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, 2007; organizator al „Festivalului Muzicii Româneşti”, serie nouă, Editura a XI-a, a XII-a, a XIII-a şi a XIV-a Iași, 2007, 2008, 2009, 2010 (în colaborare cu Bujor Prelipcean, director al Filarmonicii „Moldova”); membru în Comitetul artistic al Festivalului şi Concursului Internaţional „George Enescu”, Bucureşti, 2007; iniţiator al ciclului de manifestări Interart, Interart în Europa (din 2007) și Interart Internațional la Iași (2010).

În: Mihail Cozmei, Existențe și împliniri, Rezonanțe. Retrospecții de Viorel Munteanu (capitolul Organizare și conducere), Editura Junimea Iași 2019.

Stimat și drag prieten Viorel Munteanu,

Îmi face o plăcere deosebită să pot să te felicit cu ocazia momentului special al împlinirii vârstei de 75 de ani! Activ, dinamic, mereu în centrul evenimentelor, induci în cei ce-ţi sunt în preajmă sentimentul că anii au trecut peste tine fără a altera cu ceva vitalitatea, spiritul scormonitor al filoanelor adânci ale muzicii, din care continui să aduci la lumina scenelor de concert noi şi valoroase ópusuri muzicale. Primul contact pe care l-am luat cu muzica ta a fost, dacă-mi aduc aminte bine, pe la începutul anilor ’80, când la un Cenaclu al Uniunii Compozitorilor, care se desfăşura la acea vreme în Sala Mică a Atheneului Român din București, am audiat lucrarea Glasurile Putnei, care mi-a făcut o impresie deosebită. Mare admirator al lui Paul Constantinescu, i-am apreciat întotdeauna, în mod special, muzica datorită sintezei unice pe care a realizat-o între modalismul folcloric şi cel bizantin, cvasi singulară încă şi astăzi în muzica autohtonă. Ce m-a atras îndeosebi la ópusul colegului ieşean (pe care la acea vreme îl ştiam doar din auzite) a fost subtila simbioză pe care a realizat-o între ethosurile melodice (şi, implicit, modale) ale muzicii bizantine şi ale muzicilor arhaice de sorginte folclorică, simbioză care mi l-a reamintit pe Paul Constantinescu în spirit, dar nu şi în literă! Am apreciat (şi apreciez şi astăzi, după numeroase reaudieri ale lucrării respective) valoarea şi originalitatea apropierii făcute de talentatul compozitor moldav, o replică personală, un răspuns la „mănuşa” aruncată de marele nostru creator, concitadinul ploieşteanului Ion-Luca Caragiale, Paul Constantinescu. Amintind de creaţiile tradiţionale din straturile folclorice vechi şi foarte vechi, aş face trimitere către o măestrită colecție de Colinde şi cântece de stea pentru cor (din care am audiat mai multe piese), o adevărată demonstraţie de scriitură simplă, dar de mare rafinament, în care elementul central este cel modal, susţinut discret, fără ostentaţie. La una din numeroasele mele vizite muzicale la Iaşi (cu diverse scopuri, de la participarea în comisiile de admitere la Conservator, până la prezenţa la diverse manifestări muzicale, concerte sau Festivaluri de profil), prin intermediul colegului nostru drag, Vasile Spătărelu, ne-am cunoscut, legând rapid o trainică legătură de prietenie. În perioada celor două mandate de rector pe care le-am avut la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (2000-2008), am avut şi o permanentă fructuoasă colaborare muzical-administrativă cu Decanul (2000-2004) şi Rectorul Universităţii Naţionale de Arte „George Enescuˮ din Iaşi (2004-2008), Viorel Munteanu.

Profesor univ. dr. Dan BUCIU,   descarcă PDF

Cel ce ascultă Glasurile Putnei, Simfonia Glossă sau colindele admirabil prelucrate înţelege că Viorel Munteanu este un compozitor dăruit. Impregnat de tăriile eterice ale Bucovinei, ca şi de mocnitele străluciri de smarald ale intonaţiilor sfinte din Ţara de Sus, el a reuşit o frumoasă sinteză cu tehnica de scriitură cizelată pe care o dă înalta şcolire. Graiul său a fost sensibil la multe dintre cuceririle muzicii moderne de oriunde şi e unul mereu deschis inovaţiilor. Colegul de generaţie şi prietenul Viorel Munteanu s-a realizat şi în domenii care au umplut un gol în literatura noastră muzicală. Cine altcineva ar fi putut da o haină orchestrală mai echilibrată şi clasicizantă Concertelor religioase ale lui Gaviil Musicescu, făcând ca acestea să fie acceptate până şi în anii de oprelişti? Sau cui i-ar fi reuşit mai bine o cantată despre Ştefan cel Mare, decât unui moldovean pornit din inima acelui loc sfânt, impregnat de această consubstanţialitate odată cu îngânarea graiului matern?

Dan Voiculescu (de pe CD vol. IV),  descarcă PDF

Viorel Munteanu –  compozitor, profesor, muzicolog  (n. 2 mai 1944, Reuseni, Suceava)

A studiat la Conservatorul „George Enescu” din Iași, absolvind succesiv secția de pedagogie muzicală (1969) și compoziție (1975), fiind discipol al profesorului Vasile Spătărelu. În anul 1980, la propunerea Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, a beneficiat de o bursă de specializare și documentare oferită de Guvernul Italian la Academia „Santa Cecilia” din Roma; s-a specializat în polifonie și compoziție cu renumitul muzician italian de origine română Roman Vlad (1981 – 1985). De atunci datează și interesul său pentru creația lui Roman Vlad, pe care a promovat-o constant în România, atât printr-o teză de doctorat, cât și prin editarea unor compoziții sau traducerea și îngrijirea scrierilor sale muzicologice.

Viorel Munteanu a lucrat până în 1985 la Radio-Televiziunea din Iași, paralel începând și cariera didactică la Conservator. Este profesor universitar din anul 1991 (disciplinele contrapunct, orchestrație și compoziție) și conducător de doctorat din 2001, îndrumând teze de doctorat la Universitatea Națională de Arte „G. Enescu” din Iași și în cotutelă cu Universitatea „Al. I. Cuza”  Iași, Institutul Pontifical de Muzică Sacră din Roma – Italia, Institutul de Studii Postdoctorale – Universitatea Națională de Muzică București. A fost lider al Redacției muzicale de la Studioul de Radio Iași (1982-1985 și 1990 – 1991), a îndeplinit funcția de Decan (1995-96 și 2000 – 2004) și de Rector al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași (2004 – 2008 și 2008 – 2012,  coordonator al Filialei Iași a UCMR (2005 – 2022); este membru în Consiliul director al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (din 1990).

Lucrări interpretate în peste 500 de concerte și festivaluri internaționale din: România, Africa de Sud, Anglia, Austria, Bulgaria, Cehia, Elveția, Finlanda, Franța,  Germania, Grecia, Italia, Japonia, Republica Moldova, Norvegia, Portugalia, Rusia, Slovacia, Spania, Turcia, S.U.A.

Compoziții de muzică religioasă editate: Poemul Glasurile Putnei (pentru orchestră de coarde și cor bărbătesc), Ed. Muzicală, 1982, Disc Electrecord – 1990 și CD Thurgauer Jugend Symphonicorchester, Konzerte, Elveția, 2002; Glasurile Putnei în două viziuni (violină, 14 violoncele, contrabas, cor bărbătesc și partitura manuscris – 1980), CD-uri,  Ed. Doxologia, Iași, 2014; Muzică sacră, Ed. Trinitas, 2004; Triptic psaltic în două versiuni pentru soprană și orchestră de coarde/violină, 14 violoncele și contrabas, Ed. Doxologia, 2014, partitura și CD; Suita a II-a de Craciun, Ed. Trinitas, Iași, 2000 și CD – Roton, 2005; variantă pentru soliști cor mixt și percuție, Ed. Artes,  Iași, 2009; Strop de lerVol. 1 și Vol. 2 –  colinde pentru coruri pe voci egale/coruri mixte și formații instrumentale, Ed. Trinitas, 2000 și CD – Roton, 2005, selecțiuni; Suita La Nașterea Domnului, Ed. Trinitas, 2000 și CD, Licență UCMR-ADA; Concerti grossi nr. 1 și 2 (după concertele religioase de G. Musicescu), Ed. Trinitas, 2004 și CD – Roton 2005; Oratoriul Chemări spre mântuire pentru soliști, cor mixt, cor bizantin, cor de copii, recitator și orchestră, libretul Viorel Munteanu și Pr. dr. Constantin Sturzu, partitura și DVD, Ed. Doxologia, 2019.

Compoziții vocal-simfonice editate: Poem-cantată Ștefan cel Mare (Închinare), CD, Electrecord, 2004 și partitura, Ed. Artes, 2012; Poemele luminii (versuri de Lucian Blaga), CD – Electrecord, 2004 și partitura, Ed. Artes, 2012; Rezonanțe II (Omagiu lui Ciprian Porumbescu), Ed. Muzicală, 1996 și CD – Electrecord, 2004; Simfonia I Glossa pentru tenor, cor mixt și orchestră (versurile de M. Eminescu), partitura și CD – Ed. Național, București, 2004;  Întoarceri la Blaga, șapte poeme pentru soprană și orchestră, partitura – Ed. Muzicală, 2017 și CD – 2019.

Compoziții simfonice și camerale (selectiv): Poemul Rezonanțe I (Omagiu lui George Enescu), Passacaglia și Cvartetul de coarde nr 2, CD – Electrecord, 2004; Concerto per archi, Ed. Artes, 2009 și CD – vol. V, 2019; Nebănuitele trepte – versuri de Lucian Blaga, Ed. Artes, 2009 și CD, Vol.VI, Ed. Muzicală, 2019; Concertul pentru flaut și orchestră de coarde, partitura și CD, Ed. Artes, 2009; Ipostaze pentru clarinet și pian, Sonata pentru vioară și pian, Invocații pentru clarinet solo,  Concertino pentru flaut oboi și fagot, CD – Muzică de cameră, vol IV –  Ed. Muzicală, 2011; Lamento pentru vioară solo, Estratto pentru flaut solo, Ballata pentru fagot solo – Ed. Artes, 2014 și CD – vol. VI, 2019.

Lieduri (versuri de L. Blaga și G. Popa) și lucrări corale editate și imprimate pe CD-uri.

Ultimele lucrări apărute la Editura Muzicală (2023): Dorelegia (flaut, oboi și contrafagot); «Făurăria» lui Brâncuși (vioară și pian); Patru madrigale dramatice (soliști, cor mixt și orchestră –  versuri de L. Blaga și M. Eminescu); Simfonia a II-a din ciclul Umbre și geneze; Simfonia a IIIa Ofrandă lui Brâncuși (soliști S.T., recitator, cor mixt și orchestră, Scenariul și libretul Viorel Munteanu, Coloana media Andrei Cozlac; Cvartetul de carde nr. 3.

Muzicologie (selectiv): Stilul palestrinian, Ed. Conservatorul „G. Enescu”, Iași, 1980; Introducere în opera lui Roman Vlad, Fundația „Sfânta Apollonia”, Iaşi, 1994; Roman Vlad, Recitind «Sărbătoarea primăverii» de Igor Stravinski și Roman Vlad, Istoria dodecafoniei (traduceri din limba italiană, ediții îngrijite și adăugite, studii, note și comentarii), Editura Național, București, 1998; Roman Vlad – modernitate și tradiție, Editura Muzicală, București, 2001; Restitutio Roman Vlad (vol. 1 – 5, ediții critice), Editura Artes, Iaşi, 2009; Grantul Catalagul manuscriselor de muzică sacră din Moldova – secolele XI – XX (vol. I și II, CD-uri I și II), Ed.  Artes, Iași, 2010; Roman Vlad – A trăi muzica (ediție îngrijită și adăugită), Ed. Artes, Iași, 2014; 32 de studii de specialitate tipărite.

Cicluri radiofonice (selectiv): Muzica și muzicienii noștri (1971 – 1977), Istoria muzicii românești de la origini până in zilele noastre (1984-1985); Musica aeterna: Antologie J. Haydn (1992-1993) și L. v. Beethoven Integrala muzicii de cameră (1993-1994).

Distincţii (selectiv): Premiul Academiei Române (1981, Glasurile Putnei); Atestare la Concursul Internațional de Compoziție – Ancona, Italia (1986, Concertino și Invocații); Concursul Internațional de muzică de cameră de la Martigny (Elveția, 1987) – selecționarea în repertoriul obligatoriu a lucrării Concertino pentru flaut, oboi și fagot; Premiul de creație al UCMR pe anii 2001, 2006, 2013, 2018 și 2022 ; Premiul Opera Omnia al Fundației Culturale a Bucovinei (Suceava, 2oo3); Premiul Pogor al Municipiului Iași (2011); Gala Premiilor în Educație – Profesor universitar al anului 2009 (Premiul III) – Fundația Dinu Patriciu; Medalia de Onoare a Universității Naționale de Muzică, București (2011); Crucea Moldavă – Mitropolia Moldovei și Bucovinei (2014); Valorile Iașului – Valorile României, Premiul Primăriei Municipiului Iași (2020); Titlul de Doctor Honoris Causa: Universitatea ,,Ovidius” din Constanța (2006), Universitatea ,,Valahia” din Târgoviște (2009), Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava (2011), Academia de Muzică ,,Gheorghe Dima” din Cluj (2014) și Academia de Muzică, Arte Plastice și Teatru din Chișinău – Republica Moldova (2015).

Despre creația compozitorului (selectiv): In Honorem Viorel Munteanu, Valahia University Press, Târgoviște, 2009 – coordonatori: prof. univ. dr. Ion Cucui și conf. univ. dr. Laura Monica Gorghiu;  Viorel Munteanu – Portrete în timp, coordonator, conf. univ. dr. Diana-Beatrice Andron., Editura Performantica, 2019; Rezonanțe. Retrospecții Viorel Munteanu – vol. 1, 2, 3 (cu anexe DVD-uri), Editura Junimea, Iași, 2019, sub îngrijirea prof. univ. dr. Gheorghe Duțică.

Filme de Televiziune: Vasile Arhire – Cu şi despre Viorel Munteanu (Televiziunea mea),  TVR Iaşi, 2008; Glasurile Putnei, TVR Iași 2013, regia Violeta Gorgos, imaginea Cristian Sbîngu, premiat la Festivalul Internațional de Film, Diaporamă și Fotografie „Toamna la Voroneț”, a XXXIII-a ediție, 2013; Concert cameral Viorel Munteanu 70, regia Violeta Gorgos, producător Cătălin Sava – TVR Programul 2 și TVR Iași, Sala „Eduard Caudella” – Casa Balș, 17 mai 2014: I. Metafore în sunet pe versuri de Lucian Blaga, rostirea versurilor Ion Caramitru; Lieduri și piese instrumentale interpretate de: Georgeta Stoleriu – soprană; Verona Maier – pian; Trio „Syrinx”: Dorel Baicu – flaut, Dorin Gliga – oboi, Pavel Ionescu – fagot, Daniel Paicu clarinet; Gabriel Croitoru vioară; II. Muzică sacră: Glasurile Putnei și Triptic psaltic; Soliști: soprana Elena Moșuc (Elveția), violonistul Gabriel Croitoru; Dirijor Radu Postăvaru; Orchestra Violoncellissimo condusă de Marin Cazacu; Ghici cine vine la cina? TVR Iași, producător Vasile Arhire, regia Violeta Gorgos, 2018.