Prin racord spiritual, momentul deschiderii unui an universitar este o expresie a bucuriei şi sperantei ce marchează un nou început. În acest cadru, privirea spre viitor câştigă o perspectivă reală prin evaluarea diferitelor trepte evolutive ce ţin de trecutul recent al unei instituții.

Cuvântul Rectorului Universității de Arte „George Enescu” laşi – prof. univ. dr. Viorel Munteanu a stat, în acest an, sub semnul etalării unui bilant generos axat pe ideea calităţii prin performanţă”.

Astfel, în plan managerial, cele mai importante realizări au fost legate de amenajarea şi dotarea unor noi spații de învăţământ destinate specializărilor Foto-video și Restaurare, Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design sporindu-şi, totodată, baza materială cu un laborator de informatică şi unul de design.

Un succes care ţine, fără îndoială, tot de zona performanţei, este obţinerea statutului de Instituție Organizatoare a Studiilor Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.) de către facultatea anterior menţionată, eveniment ce conferă singularitate pe plan national instituției noastre prin acreditarea organizării acestor studii pentru cele trei mari domenii artistice: muzică, teatru şi arte plastice.

Tot în zona performanței manageriale se situează şi finalizarea unui proiect de finanțare prin care studenţii de la facultățile cu profil muzical vor avea la dispoziție, începând cu anul universitar 2007-2008, un important număr de instrumente noi, de ultimă generație. De asemenea, în curând, vor fi date în folosinţă, în incinta universității, două săli destinate concertelor şi spectacolelor proprii, dotate cu cele mai moderne laboratoare de înregistrări audio-video. În premieră pentru universitate, una dintre aceste săli va găzdui stagiunea camerală a studenților Facultăţii de Interpretare Muzicală, cărora li se vor alătura şi membrii cvartetului Voces (cu integrala Cvartetelor de Ludwig van Beethoven) cadre didactice de prestigiu ale comunităţii noastre

O altă strategie de dezvoltare avută în vedere de academice conducerea universității se referă la intensificarea colaborării cu Primăria Municipiului laşi în derularea unor proiecte prilejuite de aniversarea a 600 de ani de la prima Atestare Istorică a oraşului, unul dintre acestea privind înfiintarea Parcului Artelor lângă sediul Universităţii de Arte „George Enescu”, spațiu polivalent în care se vor desfăşura evenimente muzicale, teatrale şi de arte vizuale.

Pe celălalt palier al performanței, activitatea profesională a atins standarde naționale și internaţionale. Primul loc în topul acestor realizări este deţinut de originalul Proiect InterART, initiat de Universitatea de Arte „George Enescu” din laşi, în baza unui concept cultural menit să creeze punti de comunicare şi afirmare competitivă tinerilor interpreți și creatori.

Sprijinul primit din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării a transformat initiativa universității ieşene-la care şi-au anunțat dorinţa de parteneriat instituții de învăţământ artistic din Bucureşti, Cluj-Napoca, Piatra Neamt, uniuni de creație și centre culturale – într-o amplă manifestare plurivalentă, ce a angrenat domeniile muzică, teatru şi arte vizuale, proiect de anvergură naţională, desfăşurat la Bucureşti, Cluj şi laşi în lunile aprilie-mai 2007. În cursul lunii octombrie acest cadru se va internaţionaliza, prin participarea – alături de studenții, masteranzii, doctoranzii şi profesorii din ţară-a invitaților de la Chişinău şi Würsburg.

Reuşitele înregistrate de Proiectul InterART au stimulat descoperirea unor posibile căi de colaborare cu universităţi de prestigiu european din Köln, Würsburg, Wuppertal, Milano şi Pescara. Din această perspectivă există motive întemeiate pentru a considera că premizele proiectului sunt de natură să transforme această manifestare într-un festival instituţionalizat, chiar cu începere din anul universitar 2007-2008. Drept corolar se are în vedere organizarea unei Școli Internaţionale de vară profilată pe Management Artistic.

Strategiile vizând performanța profesională nu se opresc în acest stadiu, conducerea universității având în vedere implementarea unor noi și interesante proiecte artistice şi de cercetare ştiinţifică. Dintre acestea se detaşează cu caracter de excepție organizarea Festivalului-Concurs International Sergiu Celibidache în parteneriat cu Filarmonica,,Moldova” din laşi şi cu Universităţile de Muzică din Bucureşti şi Cluj-Napoca.

De aceeaşi deschidere internațională va beneficia şi Festivalul de Teatru organizat în parteneriat cu Teatrul Naţional Vasile Alecsandri” şi Teatrul,,Luceafărul” din laşi.

Printre iniţiativele meritorii ale Universităţii de Arte „George Enescu” se numără şi Festivalul Muzicii Româneşti – project organizat în colaborare cu Ministerul Culturii şi Cultelor, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Filarmonica ,,Moldova” laşi şi Opera Naţională Română lași. Reînnodând firul unei importante tradiții culturale ieşene, derulate pe parcursul a mai bine de două decenii (în perioada 1973-1996), actuala ediţie (serie nouă) îşi propune să aducă în fața publicului prestigioase orchestre şi formații camerale din țară (Bucureşti, Cluj-Napoca) şi de peste hotare (Chişinău), având scopul de a promova creaţia contemporană românească şi oferind, totodată, tinerilor compozitori un cadru adecvat de cunoaştere reciprocă.

Ceremonia de deschidere a fost marcată de prezenţa unor personalități importante ale momentului actual: Prefectul Judeţului laşi dl. Nicuşor Păduraru şi Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – dl. Cristian Adomniţei. Aceştia au apreciat realizările universității, exprimându-şi disponibilitatea pentru colaborarea şi susţinerea noilor proiecte ale instituţiei.

Recunoașterea performanței studenților şi cadrelor universitare s-a concretizat într-un număr semnificativ de premii, acordate de Universitatea de Arte „George Enescu” laşi (şi unii dintre partenerii acesteia), în ideea benefică de stimulare a competenţei profesionale. Diverse şi substanțiale, acestea s-au grupat în cinci categorii:

  • 5 Premii ale Universității pentru Creație, Cercetare şi Interpretare (acordate: prof. univ. dr. Nicolae Gâscă, conf. univ. dr. Emil Coşeru, conf. univ. dr. Aurelia Simion, conf. univ. dr. Matei Bejenaru, conf. univ. dr. Ilie Bostan)
  • 4 Burse de Excelență (Spătărelu Alexandru- anul III, Violoncel; Ioniță Violeta- anul III, Grafică; Bălan Mihaela- anull, Muzicologie; Vlad Wolf Willy-anul III, Actorie)
  • Bursa de Excelență,,BECK” (Paicu Daniel-anul III, Clarinet)
  • Bursa de Excelență „SCHAEFERDIEK” (Mateianu Daniel- anul III, Canto)
  • 15 Premii de Performanță (pe ani de studiu: Bulgaru Daniela – anul 1, Păpuşi; Costin Ciprian-anul I, Compoziţie; Tanczos Eszter-anul 1, Pian; Stanciu Silviu-anul I, Design; Muntean Livia – anul II, Dirijat; Muha Beatrice – anul II, Design; Oancea Elena – anul II, Chitară; Popescu Alina – anul II, Actorie; loniță Violeta – anul III, Grafică; Cojocaru loana anul III, Actorie; Mocanu Manuela – anul III, Violă; Năstasă Gabriel – anul III, Dirijat; Savu Alexandru – anul 1, Master, Teatru; Orzan Sebastian – anul 1, Master, Vioară; Nicuţa Oana-anull, Master, Teatru)
  • 4 Premii Speciale acordate absolvenților de BRD Groupe Societé Generale laşi, continuând o tradiţie inițiată în urmă cu trei ani (lordache Loredana – Actorie; Mândru Anca – Dirijat cor; Pânzariu Raluca – Pian; Nicolaev Miruna loana – Pictură)

Sonorităţile imnului Gaudeamus igitur, cu rezonanțe aparte în acest adevărat Templu al Artelor, au marcat emblematic întâlnirea studenților şi cadrelor didactice prilejuită de începerea noului an universitar, moment derulat sub semnul împlinirilor şi proiectelor de performanță profesională.

(Text publicat în rev. Actualitatea Muzicală, Bucureşti, nr. 11, noiembrie/2007)

Diana-Beatrice ANDRON
În Viorel Munteanu Portrete în timp, Editura PERFORMANTICA, 2019