Titluri și interpreți pe site

CD-uri de autor

Volumul I
ȘTEFAN – 500 Închinare la veşnicia luminii
Creații vocal-simfonice de VIOREL MUNTEANU
1. ŞTEFAN CEL MARE
poem cantată, pe versuri de lon Chiriac
Corul mixt, Corul de copii şi Orchestra Națională Radio / Dirijor: Ion Baciu Dirijorul corului: Aurel Grigoraş, Dirijorul corului de copii: Eugenia Văcărescu Solişti: Virgina Manu – soprană, lonel Voineag – tenor

POEMELE LUMINII,
pe versuri de Lucian Blaga
2. Dorul
3. Vei plânge mult ori vei zâmbi ?
4. Linişte
5. Din părul tău
6. Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
Orchestra Filarmonicii „Moldova”din laşi / Dirijor: Ion Baci Solistă: Georgeta Stoleriu – soprană

7. REZONANŢE II.
Omagiu lui Ciprian Porumbescu, pe versuri de Vasile Filip Corul „Gavriil Musicescu” şi Orchestra Filarmonicii „Moldova” din Iaşi / Dirijor: Ion Baciu Dirijorul corului: Ion Pavalache

Volumul II
STEFAN-500 Închinare la veşnicia luminii
Creații vocal-simfonice și camerale de VIOREL MUNTEANU

1. GLASURILE PUTNEI
poem pentru orchestră de coarde şi cor bărbătesc, text din Manuscrisul lui Evstatie de la Putna 1511; Corul „Gavriil Musicescu” şi Orchestra Filarmonicii „Moldova” din laşi/ Dirijor: Florentin Mihăiescu Dirijorul corului: Ion Pavalache

2. CVARTETUL DE COARDE NR 2 (Înregistrare 26.05.2004)
1. Quasi moderato; II. Allegretto, quasi animato; III. Adagio rubato; IV. Allegro assai Cvartetul „Voces”: Bujor Prelipcean – violina I, Anton Diaconu – violina a II-a Constantin Stanciu – violă, Dan Prelipcean – violoncel

3. SIMFONIA I «Glossă»,
pe versuri de Mihai Eminescu; I. Larghetto, Sostenuto; II. Adagio, Andante, Comodo; III. Larghetto, Sostenuto; Corul şi Orchestra Naţională Radio/ Dirijor: Ovidiu Bălan, Dirijorul corului: Dan Mihai Goia
Solist: Marius Budoiu – tenor

Volumul III
Viorel Munteanu
Muzica sacră, Colinde şi Cantece de stea

Triptic psaltic (01-03)
Concerti grossi nr. 1, 2 (04-09)
Colinde şi Cântece de stea (10-19)
Suita a II-a de Crăciun (20-30)

(01-03) Orchestra de Cameră Radio, dirijor Cristian Brâncuşi, solistă Ada Burlui
04-09) Orchestra Filarmonicii de Stat „Moldova”- laşi, dirijor George Vintilă
(10-19) Corul de fete „Strop de ler” al Şcolii Normale „Vasile Lupu” laşi dirijori: Viorel Bârleanu şi Dorina luşcă
(20-30) Corala „Vocile Primăverii”, dirijor Ştefan Andronic
Orchestra Simfonică a Companiei de stat Teleradio Moldova
dirijor Gheorghe Mustea
Solişti: Florian Chişlaru (Tenor), Gabriela Tocaru (Soprană).
Cristina Doagă (Soprană), Nadina Trohin (Alto)

Triptic psaltic
01. Jubl-Te-voi, Doamne (după Evghenie Humulescu) 02. Îngerul a strigat (după Macarie şi D . G. Kiriac)
03. Miluieşte-mă, Dumnezeule (după Gheorghe Cucu)
Concerto grosso nr. 1 (după Gavriil Musicescu)
04. Andante Allegro
05. Adagio
06. Allegro moderatto
Concerto grosso nr. 2 (după Gavriil Musicescu)
07. Allegro
08. Andante sostenuto
09. Allegro
Colinde şi Cântece de stea:
10. Colo-n sus şi mai în sus
11. Grele ploi au mai venit (Tisa, Arad)
12. Jiul mic mare-o vinit (Zozuleni-Rabniţa, Transnistria)
13. La gura privalului (Gropeni, Brăila)
14. Maria se preumbla (Moldova)
15. Mi-a crescut şi mi-a născutu (Greci, Tulcea)
16. Prin cel celui vişinel (Păţeşti, Putna)
17 . Sculați, sculați, boieri mari (Basarabia)
18. Se luară Maica Sfântă (Costeni, Maramureş)
19. Vine marea cât de mare (Porumbacu de Sus, Sibiu)
Suita a II-a de Crăciun
20. Să ascultăm colindătorii
21. Fecioara astăzi
22. Leru-mi, Doamne
23. Tu ești lumina cea sfântă
24. Noi umblăm şi colindăm
25. Citinele, citioară
26. Colindăm, Doamne
27. Steaua lui Cristos
28. Trel Cral
29. Hol lerol, Doamne
30. Într-o zi de sărbătoare

Volumul IV
Viorel Munteanu Muzică de cameră, vol. IV

1. Ipostaze – variaţiuni pentru clarinet şi pian Doru Albu – clarinet, Aurelia Simion – pian

2. Sonata pentru vioară şi pian
Largo assai – Ben allegro
Rubato
Allegro
Cristian Pintilie – vioară, Mihaela Constantin – pian

Invocații (Invocazioni) pentru clarinet solo
3. Allegretto
4. Tempo libero (Lento quasi Adagio)
5. Moderato quasi Allegretto
Dumitru Sâpcu

6. Concertino pentru flaut, oboi şi fagot
Fantasia
Capriccio
Ballata
Rondo – Toccata
Dorel Baicu – flaut, Dorin Gliga – oboi, Pavel lonescu – fagot

Volumul V
Viorel Munteanu
DOCUMENTE SONORE – Creaţii vocal-simfonice şi de cameră

1 . Întoarceri la Blaga – Şapte poeme pentru soprană şi orchestră:
Autoportret, Dar munţii-unde-s? Lumina de ieri, loan se sfâşie în pustie, Visătorul, Cântecul obârşiei, Vreau să joc!
Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău, dirijor Ovidiu Bălan, solistă Mihaela Grăjdean. Recită actorul Geo Popa – Festivalul „Zilele Muzicii Contemporane”, Bacău, 30 septembrie 2013

2. Ecouri din transposibil, versurile George Popa:
Liturghie, Drumul crucii, Cerc Sfânt, Memoria razei, Simona Jidveanu – soprană, Cezara Petrescu – pian, Cezara Comşa – flaut Muzeul „George Enescu”, Bucureşti, 25 aprilie 2017

3. Concerto per archi
I. Quasi moderato, II. Alegretto quasi animato, III. Adagio – rubato, IV. Allegro assai
Orchestra Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău, dirijor Ovidiu Bălan Festivalul Internațional „Zilele Muzicii Contemporane”, Bacău, 2002

Volumul VI
Viorel Munteanu
DOCUMENTE SONORE – Muzică de cameră
1. Nebănuitele trepte (pentru soprană şi grup instrumental) Georgeta Stoleriu-soprană şi un Grup instrumental al Universității Naționale de Muzică Bucureşti, dirijor Dorel Paşcu-Rădulescu, „Festivalul Muzicii Româneşti”, Iaşi, 22 octombrie 2007

2. Lamento – In memoriam Adrian Berescu (pentru violină solo) Remus Azoiţei
3. Invocații (pentru clarinet solo) Daniel Paicu
4. Estratto (pentru flaut solo) Dorel Baicu Simon

DVD-uri de autor, filme de televiziune
Concert cameral Viorel Munteanu 70 (două DVD-uri, vezi anexa 8.1); Cătălin Sava interviu cu Viorel Munteanu; Ștefan Angi – Caro Maestro; Grigore Constantinescu: Muziceni români, prezențe europene – Viorel Munteanu (vezi Anexa 2)
Oratoriul Chemări spre mântuire (vezi Anexa 3)
Trei DVD-uri anexate la volumele Rezonanțe: 1. Televiziunea mea; 2. Conferința Opera Omnia – Autoportrete componistice UNAGE; 3. Ghici cine vine la cină, TVR Iași
Umbre și geneze – Concert pentru flaut și orchestră de coarde, solist Ion Bogdan Ștefănescu: Preludio; Sonata; Ballata; Rondo; Orchestra de cameră a Filarmonicii „Moldova” lași, dirijor Radu Postăvaru
Patru Madrigale dramatice pentru soliști, cor mixt și orchestră: De rerum natura și Cântecul obârșiei – versuri de Lucian Blaga; Rugăciune și De din vale de Rovine – versuri de Mihai Eminescu; soliști: Daniela Goria, Mihaela Blându, Liviu Munteanu, Bogdan Cojocaru; recită actorii: Vasilica Bălăiță și Aurelian Bălăiță; Corul „Gavriil Musicescu” și Orchestra Filarmonicii „Moldova”, dirijor Radu Postăvaru
Simfonia a II-a – la centenarul UCMR, Orchestra Filarmonicii „Moldova” Iași, dirijor Radu Postăvaru: 1. Amprente; 2. Contraste; 3. Heterofonii; 4. Izvoare bizantine; 5. Joc de culori; „Festivalul Muzicii Românesti”, Iași 2021
Glasurile Putnei, videoclipuri, filme și mondaje de televiziune
Orchestra și corul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Olastice – Chișinău (Republica Moldova), dirijor Valentin Andrieș (vezi Anexa 4)
Glasurile Putnei, Orchestra Filarmonicii „George Enescu” din București, dirijor Maihail Agafița
Racord – Glasurile Putnei – film de televiziune la Putna (TVR Iași), regia Violeta Gorgos
Glasurile Putnei – montaj de televiziune TVR Iași (Cristian Ungureanu și Mitruț Peiu)
Cristian Ungureanu: Dialog între sferă și cub. Ilustrația muzicală Glasurile Putnei de Viorel Munteanu,
Racord TVR Iași. In memoriam Adrian Berescu. Lamento de Viorel Munteanu, interpretează Remus Azoiței (Regatul Unit),
Triptic psaltic – solistă soprana Ada Burlui, Orchestra Filarmonicii „Moldova” Iași, dirijor George Vintilă; 1. Iubl-Te-voi, Doamne (după Evghenie Humulescu); 2. Îngerul a strigat (după Macarie şi D. G. Kiriac); 3. Miluieşte-mă, Dumnezeule (după Gheorghe Cucu)
Rugăciune (versuri de Mihai Eminescu), Corul „Aletheia”, dirijor Dorina Iușcă, înregistrare din concert 2017, Conservatorul Piotr Ilici Ceaikovski din Moscova
Sonata pentru vioară și pian cu Angela Molodojan vioară și Xenia Stolearciuc pian (Republica Moldova)
Imnul Iașului Universitar, versuri Aurel Brumă, corul UNAGE, dirijor George Dumitriu, regia Matei Bejenaru, maestru de sunet Dan Spînu
«Făurăria» lui Brâncuși. Sonuri răsfrânte: Diana Jipa – violină, Ștefan Doniga – pian, filmare la Muzeul de Artă din Constanța
Cvartetul II cu „Voces”, înregistrare de la Festivalul Internațional „George Enescu”, București 2007
Cvartetul III (Altfel de cvartet) cu Ad Libitum, înregistrare de la „Zilele Muzicii Românești”, Iași 2023
Întoarceri la Blaga – Mihaela Grăjdeanu soprană, Doina Grigore pian
Ligia Fărcășel: Dirijori, soliști (vocali și instrumentiști), alți interpreți în Concerte cu lucrări de Viorel Munteanu (vezi Anexa 5)
Casa Balș – Film TVR Iași, Grigore Ilisei
Pridvoarele Credinței – despre Oratoriul Chemări spre mântuire cu Ioana Stoian, Viorel Munteanu și Cătălin Jeckel.